• Home
 • RODO
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Marcepan Magdalena Rybarkiewicz, ulica Wąska 2 Rembelszczyzna 05-126 Nieporęt, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy, której są Państwo stroną.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usług sprzedaży i dostaw wyrobów. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych oraz dokumentacja związana realizacją reklamacji / wykonanie warunków wynikających z gwarancji, rękojmi lub umowa kupna-sprzedaży, obowiązku prawnego wynikających z prawa podatkowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Marcepan Magdalena Rybarkiewicz lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci Marcepan Magdalena Rybarkiewicz, podmioty świadczące usługi kadrowo-rachunkowe .
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Marcepan Magdalena Rybarkiewicz przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do przekazanych danych osobowychzgodnie z art. 15RODO,,
  2. sprostowania danych osobowychzgodnie z art. 16RODO,,
  3. żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych osobowychna zasadach określonych w art. 20 RODO.
 10. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Marcepan Magdalena Rybarkiewicz
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
UA-40347539-1