• Home
 • RODO
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dbając o Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, poniżej znajdują się informacje kto, w jaki sposób i w jakim celu będzie przetwarzał Państwa

dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych Marcepan Magdalena Rybarkiewicz, ulica Wąska 2 Rembelszczyzna, 05-126 Nieporęt, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane będą przetwarzane:
 • w celu realizacji umowy której są Państwo stroną (organizacja przyjęć urodzinowych, zakup karnetu), bądź dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (reklamacja) - zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO,
 • w celu podjęcia (zawsze na Państwa konkretne życzenie) wszelkich działań dążących do zawarcia umowy (złożenie oferty, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, telefoniczną, osobiście itp.) – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO,
 • w celu wykonywania przez nas obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych,
 • rozliczeniowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c) RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych jest administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służb państwowych w przypadku ewentualnej kontroli. W szczególności, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji wskazanych celów tj. imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko uczestnika zajęć, wiek jubilata, adres e-mail, numer telefonu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymania i skorzystania z oferty oraz zawarcia umowy świadczenia naszych usług. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 3. Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane:
 • dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu wykonania usługi a także przez okres dochodzenia dla nich praw lub roszczeń., nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości (tj. min. 5 pełnych lat podatkowych),
 • 7 dni w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu ewentualnego zawarcia umowy i złożenia oferty, która nie skutkowała jej zawarciem ani dokonaniem żadnych płatności,
 • 30 dni w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji oferty
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są błędne lub nieaktualne,
  • prawo do uzupełnienia danych, jeżeli są niekompletne,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo to nie zostanie zrealizowane, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z wywiązywaniem się administratora z obowiązku wynikającego z prawa
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowanemu decyzji oraz profilowaniu.
UA-40347539-1